SmartLife SmartHealth คืออะไร

สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทเฮลธ์ เป็นชุมชนสุขภาพและสังคมของคนชาญฉลาดรุ่นใหม่และผู้สูงวัยแ ทั้งชาวไทยและต่างชาติในประเทศไทย – โครงการให้บริการครอบคลุมการพำนักระยะยาวแด่ชาวต่างชาติในฐานะผู้มาเยือนพร้อมที่พักในรูปแบบโรงแรมและบ้านที่เจ้าบ้านคอยใส่ใจ และกิจกรรมต่างต่างที่น่าสนใจและมีประโยชน์ แบบครบวงจร เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพชีวิตและบริการสุขภาพ เป้าหมายคือเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้รักสุขภาพ และผู้สูงวัยด้วยการป้องกันและระวัง รักษาสุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและร่วมกับผู้อื่นในชุมชน

ขณะที่พำนักในประเทศไทยทีมงานของโครงการสามารถช่วยจัดหาและสนับสนุนการเลือกและแนะนำบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือคนชาญฉลาดรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการ ข้อกำหนดด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไป ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัย หากมีโรคแทรกซ้อน หรือมีข้อบ่งชี้ ที่มากับวัยนั้นต้องการแนวทางที่แตกต่างเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเช่นการเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะในร่างกายดังนั้นการดูแลเฉพาะตรงตามความต้องการ ผ่านการวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์ หรือ เช่นความผิดปกติของการเคลื่อนไหว อาการอัลไซเมอร์ อารมณ์ ทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า โครงการ SmartLife SmartHealth สามารถช่วยให้ทุกท่านได้รับบริการการวินิจฉัยและการรักษาที่ดีที่สุดหากต้องการบริการด้านการแพทย์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดให้การต้อนรับที่อบอุ่นมีอาหารที่ดีและกิจกรรมสนุกสนานในราคาที่ย่อมเยา มาพักนักในประเทศไทย ฐานะบ้านหลังที่สองของท่านด้วยคุณภาพชีวิตเรียนรู้ความรักและการแบ่งปันความมั่งคั่งและสุขภาพที่ดีในประเทศไทย

สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง

สุวดี ปาจรียางกูร

สมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทเฮลธ์ เป็นกิจการเพื่อสังคมแห่งนวัตกรรมที่มุ่งเตรียมความพร้อมสำหรับทุกประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย โครงการนี้ยังร่วมมือกับ ธนาคารเวลา ธนาคารแรงงาน เพื่อทำความดีให้กับผู้อื่นในชุมชน พิจารณาโปรแกรมดังกล่าวเป็น Social Enterprise เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุชาวไทยมีรายได้ผ่าน การให้บริการและใช้พื้นที่ในบ้านร่วมกันเพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ Life Sensing Technology เทคโนโลยี่ แบบตรวจจับสัมผัสดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถทำธุรกิจทวิภาคีระหว่างประเทศ เพื่อสร้างและดำเนินการดูแลสุขภาพและชุมชนที่ชาญฉลาดของคนรุ่นใหม่และผู้สูงวัยสูงอายุ / ชาวต่างชาติในประเทศไทย

คณะผู้บริหาร กรรมการที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยแ ด้านสุขภาพให้อายุยืนยาวและการแพทย์ ในฐานะประธานโครงการสมาร์ทไลฟ์ สมาร์ทเฮลธ์ และคณะ ดิฉันภูมิใจและยินดีที่ได้รับใช้และให้บริการแด่ทุกคน

Experiences and Career Path

 • ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลทราเวลลิงค์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 1990- ปัจจุบัน
 • ผู้ก่อตั้ง Arabian Smile Holidays ศูนย์ส่งเสริมการค้าส่งเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ GCC
 • ผู้ริเริ่มและผู้ก่อตั้ง Rich India Call Center เพื่อส่งเสริม MICE & การค้าสำหรับประเทศไทยและอินเดีย
 • ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษา Sure2Trips.com แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย B2B2C
 • Secretary General for Thai Medical & Wellness Association (TMWTA 2020-present)
 • ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนา (TTCU 2017-2018)
 • คณะกรรมการ DEPA (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SIPA ปี 2558-2560)
 • อดีตคณะกรรมการภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรื่อง“ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย” (2553-2557)
 • รองประธานเพื่อการค้าบริการหอการค้าไทย 2553-2557) คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ICT
 • คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ICT Sparkling (SIPA 2014)
 • อุปนายกสมาคมตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTAA – ต่างประเทศ 2551-2557)
 • คณะกรรมการสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวไทย (ATTA-Inbound 2010-2012)
 • คณะกรรมการการตลาดสำหรับสมาคมส่งเสริมและจัดการประชุมแห่งประเทศไทย (TICA 2555-2557)
 • อาจารย์สำหรับการจัดการไมซ์และการเดินทางที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ปี 2533  (1990 – present)

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายยานิส ราดิงค์

ผู้จัดการทั่วไป

Mr. Pakapop Chor Charoenying

Director of Stategic Alliances

Mr. Saen Phayungsri

Director of Business Development

หัสวาภิมนต์ วงษ์คชเมธี

Wellness & Medical Tourism Consultant

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.พญ.ประภา วงศ์แพทย

นายสรรเสริญ เงารังษี

นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ MD

ทันตแพทย์ หญิง พชร เดชาประพันธ์

นาย ธนายนต์ อิทธิวัฒนะพานิชย์

รศ.ดร.นพ.กัมพล ศรีวัฒนกุล

ดร ปิยพัชร์ ภูศิริ

Mr. Bernard Metzger

นายอิมเทียซ์ มัคบิล

นายคาซู ยามาชิตะ

Partner and Associations