โปรแกรม “ล้างพิษตับ ฟื้นฟูสุขภาพ @กาญจนบุรี”

฿14,900

Category:

Details

วันที่ 1
06.30 – 07.30 น. นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย ที่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน ทำประวัติ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย และเจาะเลือดตรวจสุขภาพ
ในกลุ่มโรค NCDs.
จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ชั้น 1 จัดเตรียมผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล ชมพู่ สาลี่ กล้วย
มะม่วงที่ไม่สุกงอม แคนตาลูป ฯลฯ และดื่ม Amino BC (มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย) เพื่อลดความหิว และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย
สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ปกติ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
ออกเดินทางด้วย รถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี

7.30 – 10.00 น. ล้อหมุน !! ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

10.00 – 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านถ้ำ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีอย่าง หลวงพ่อใหญ่ชินราช นอกจากนี้ยังได้
ชมความสวยงามของชายหาดบริเวณแม่น้ำแม่กลองที่จรดอยู่หน้าวัด

11.00 – 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ไหว้พระทำบุญ เพื่อเสริมสิริมงคล เป็นที่ประดิษฐาน
ของพระชินประทานพร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ และพระเจดีย์เกศแก้วปราสาท สูงถึง 9 ชั้น
อีกทั้งยังต้องขึ้นบันไดถึง 157 ขั้น เพื่อขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
พร้อมชมวิวทิวทัศน์รอบอำเภอท่าม่วงแบบ 360 องศา

12.00 – 12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก “เวลเนส เวิลด์ กาญจนบุรี”
12.30 – 13.30 น. เดินทางถึงที่พัก รับเครื่องดื่ม Welcome drink
รับประทานอาหารกลางวัน ผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล ชมพู่ สาลี่ กล้วย มะม่วงที่ไม่สุกงอม
แคนตาลูป ฯลฯ และดื่ม Amino BC (มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย) เพื่อลดความหิว และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

13.00 – 14.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 – 17.00 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สาเหตุของการเกิดโรคกลุ่ม NCDs” (เบาหวาน, ไขมัน, ไตเสื่อม,
ภูมิแพ้, แพ้ภูมิและมะเร็ง และ “การบำบัดกลุ่มโรค NCDs ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์”

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ (Amino BC + ผลไม้ + น้ำซุปผัก )
(มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย )

18.00 – 19.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
– แนะนำโปรแกรม / ตรวจเช็คอุปกรณ์การล้างพิษ / สาธิตวิธีการสวนล้างลำไส้
– ดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวและดีเกลือ เพื่อล้างพิษ

19.00 – 20.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของการล้างพิษ ตับ – กาย – จิต พิชิตโรค”

20.30 น. กลับที่พัก เพื่อทำการสวนล้างลำไส้

วันที่ 2
06.00 – 07.00 น. กิจกรรมสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำอุ่น + มะนาว

07.00 – 08.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

08.00 – 09.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

09.00 – 10.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ธรรมชาติบำบัดโรคและชะลอวัย”

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานน้ำซุปเพื่อสุขภาพ และ Amino BC
(มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)
11.00 – 12.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ห้าม 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

12.00 – 13.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

13.00 – 14.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ต้อง 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

14.30 – 15.30 น. วิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ แนะนำอาหารเสริมและเครื่องดื่ม
ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

15.30 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 – 17.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

17.00 – 18.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ทบทวนวิธีการล้างพิษตับ และ ผสมน้ำมัน
มะกอกน้ำมะนาว เตรียมไว้ดื่มเพื่อล้างพิษ

18.00 – 20.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “พลังจิตพิชิตโรค”

20.00 น. กลับที่พักเพื่อทำการสวนล้างลำไส้และดื่มน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวที่ผสมเตรียมไว้
และพักผ่อน

วันที่ 3
07.00 – 08.00 น. ตรวจเช็คสุขภาพ และพบแพทย์ เพื่ออธิบายผลตรวจร่างกายด้วย Lab
และผลจากการล้างพิษ และเช็คเอาท์ห้องพัก

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า “ข้าวต้มปลาธัญพืช” ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

09.00 – 10.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี 100 ปีไม่มีป่วย ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์”

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สไตล์ Eat & Treat

10.45 – 12.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี 100 ปีไม่มีป่วย ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ สไตล์ Eat & Treat

13.00 – 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ต้นจามจุรียักษ์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของ
กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และจัดทำสะพานไม้เป็นวงกลมรอบต้นไม้
เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบรากต้นไม้ เนื่องจากต้นไม้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

14.30 – 15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ร้าน BARME Tea & Taste (บารมี ที แอนด์ เทสต์) คาเฟ่หวานๆ
ท่ามกลางดอกไม้หลายสายพันธุ์ มองเห็นวิวธรรมชาติอย่างแม่น้ำ ภูเขา เสมือนได้มา
ชาร์จแบตให้ชีวิตดีขึ้น

15.30 – 17.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต