โปรแกรม “ล้างพิษตับ ฟื้นฟูสุขภาพ @หัวหิน”

฿14,900

Category:

Details

วันที่ 1
06.30 – 07.30 น. นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย ที่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน ทำประวัติ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย และเจาะเลือดตรวจสุขภาพ
ในกลุ่มโรค NCDs แบ่งเป็น
* ตรวจสุขภาพรวมทุกรายการ
* ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / น้ำตาลสะสมในเลือด
* ตรวจหาระดับไขมันในเลือด
* ตรวจสมรรถภาพของไต
* ตรวจสมรรถภาพของตับ
06.30 – 07.30 น. จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ชั้น 1 จัดเตรียมผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล ชมพู่ สาลี่ กล้วย
(ต่อ) มะม่วงที่ไม่สุกงอม แคนตาลูป ฯลฯ และดื่ม Amino BC (มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย) เพื่อลดความหิว และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย
สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ปกติ

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
ออกเดินทางด้วย รถบัสหรือรถตู้ปรับอากาศ VIP เดินทางสู่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

7.30 – 10.00 น. ล้อหมุน !! ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง
* ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (ผู้ชาย/ผู้หญิง)

10.00 – 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยมงคล ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่
ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ต.ทับใต้ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วย “มงคล” ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นทั้งชื่อหมู่บ้าน วัด
โรงเรียน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย

11.00 – 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่…………………………………………..

12.00 – 12.30 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พัก……………………………………. อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
12.30 – 13.30 น. เดินทางถึงที่พัก รับเครื่องดื่ม Welcome drink
รับประทานอาหารกลางวัน ผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล ชมพู่ สาลี่ กล้วย มะม่วงที่ไม่สุกงอม
แคนตาลูป ฯลฯ และดื่ม Amino BC (มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย) เพื่อลดความหิว และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย

13.00 – 14.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

14.30 – 17.00 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “สาเหตุของการเกิดโรคกลุ่ม NCDs” (เบาหวาน, ไขมัน, ไตเสื่อม,
ภูมิแพ้, แพ้ภูมิและมะเร็ง และ “การบำบัดกลุ่มโรค NCDs ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์”

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ (Amino BC + ผลไม้ + น้ำซุปผัก )
(มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย )
18.00 – 19.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
– แนะนำโปรแกรม / ตรวจเช็คอุปกรณ์การล้างพิษ / สาธิตวิธีการสวนล้างลำไส้
– ดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวและดีเกลือ เพื่อล้างพิษ

19.00 – 20.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของการล้างพิษ ตับ – กาย – จิต พิชิตโรค”

20.30 น. กลับที่พัก เพื่อทำการสวนล้างลำไส้

วันที่ 2
06.00 – 07.00 น. กิจกรรมสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำอุ่น + มะนาว

07.00 – 08.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

08.00 – 09.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

09.00 – 10.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ธรรมชาติบำบัดโรคและชะลอวัย”

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานน้ำซุปเพื่อสุขภาพ และ Amino BC
(มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)
11.00 – 12.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ห้าม 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

12.00 – 13.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

13.00 – 14.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ต้อง 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

14.30 – 15.30 น. วิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ แนะนำอาหารเสริมและเครื่องดื่ม
ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

15.30 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 – 17.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

17.00 – 18.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ทบทวนวิธีการล้างพิษตับ และ ผสมน้ำมัน
มะกอกน้ำมะนาว เตรียมไว้ดื่มเพื่อล้างพิษ

18.00 – 20.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “พลังจิตพิชิตโรค”

20.00 น. กลับที่พักเพื่อทำการสวนล้างลำไส้และดื่มน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวที่ผสมเตรียมไว้
และพักผ่อน

วันที่ 3
07.00 – 08.00 น. ตรวจเช็คสุขภาพ และพบแพทย์ เพื่ออธิบายผลตรวจร่างกายด้วย Lab
และผลจากการล้างพิษ และเช็คเอาท์ห้องพัก

08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า “ข้าวต้มปลาธัญพืช” ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

09.00 – 10.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี 100 ปีไม่มีป่วย ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์”

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สไตล์ Eat & Treat

10.45 – 12.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพดี 100 ปีไม่มีป่วย ด้วยวิถีธรรมชาติประยุกต์” (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ สไตล์ Eat & Treat

13.00 – 14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ Memory House ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ในซอยหัวหิน 101
ตัวร้านเป็นสีขาวสะอาดตาสไตล์โรงนา ด้านหน้าโดดเด่นด้วยทุ่งหญ้าพลิ้วไหว
ให้ความรู้สึกชวนฝันเหมือนอยู่ต่างประเทศ ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสวยงาม ผสมผสานกับ
ความเป็นมินิมอลนิดๆ ด้วยมุมถ่ายภาพแบบโต๊ะสไตล์ญี่ปุ่นพร้อมพร็อพถ่ายรูปแสนน่ารัก
รวมทั้งมุมกระโจมขนาดเล็กบนสนามหญ้าสุดเก๋

14.30 – 16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต