โปรแกรม “ล้างพิษตับ ฟื้นฟูสุขภาพ @อยุธยา”

฿14,900

Category:

Details

วันที่ 1
06.30 – 07.30 น. นัดพบกัน ณ จุดนัดหมาย ที่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน ทำประวัติ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ ตรวจร่างกาย และเจาะเลือดตรวจสุขภาพ
ในกลุ่มโรค NCDs.
จากนั้น รับประทานอาหารเช้าที่ชั้น 1 จัดเตรียมผลไม้ เช่น ฝรั่ง แอปเปิล ชมพู่ สาลี่ กล้วย
มะม่วงที่ไม่สุกงอม แคนตาลูป ฯลฯ และดื่ม Amino BC (มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย) เพื่อลดความหิว และเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกาย
สามารถรับประทานยารักษาโรคประจำตัวได้ปกติ
7.30 – 09.30 น. ล้อหมุน !! ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

09.30 – 10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดเก่าแก่ของอยุธยา สร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 1900
ยุคสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง กษัตริย์องค์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยา ไฮไลท์ ของที่นี่ คือมีเจดีย์สูงที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในครั้งที่สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ พระนคร ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช สักการะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลและเมตตามหานิยม

10.00 – 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่และสำคัญ ภายในประดิษฐาน พระพุทธ
ไตรรัตน์นายก (หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง) พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา หน้าตักกว้าง 20.17 เมตร
สูง 19 เมตร และยังเป็นที่สักการะนับถือทั้งคนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ผู้คนนิยมมาขอ
พรด้านความรัก คู่ครอง และขอบุตร
11.00 – 11.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ สร้างในสมัยของสมเด็จพระราเมศวร เมื่อ พ.ศ. 1927 ลักษณะ
สถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งมีอิทธิพลของขอม
ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่เสริมใหม่ปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่ โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น เมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือผอบ ศิลา ภายในมีสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ

11.30 – 12.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
ช่วงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นวัดเก่าแก่ในเขตกำแพงเมืองที่สวยงาม และได้รับการ ดูแลเป็นอย่างดี ภายในวิหารมี พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปประธานขนาดใหญ่ที่สวยงาม หล่อด้วย ทองสัมฤทธิ์องค์เดียวในประเทศไทย แม้จะได้รับความเสียหายในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
แต่ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมด
18.00 – 19.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
– แนะนำโปรแกรม / ตรวจเช็คอุปกรณ์การล้างพิษ / สาธิตวิธีการสวนล้างลำไส้
– ดื่มน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวและดีเกลือ เพื่อล้างพิษ

19.00 – 20.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ประโยชน์ของการล้างพิษ ตับ – กาย – จิต พิชิตโรค”

20.30 น. กลับที่พัก เพื่อทำการสวนล้างลำไส้

วันที่ 2

06.00 – 07.00 น. กิจกรรมสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำอุ่น + มะนาว

07.00 – 08.00 น. กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า

08.00 – 09.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

09.00 – 10.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ธรรมชาติบำบัดโรคและชะลอวัย”

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานน้ำซุปเพื่อสุขภาพ และ Amino BC
(มีกรดอะมิโน 20 ชนิดและไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย)
11.00 – 12.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ห้าม 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

12.00 – 13.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

13.00 – 14.30 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “ต้อง 5 เพื่อบำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ”

14.30 – 15.30 น. วิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ แนะนำอาหารเสริมและเครื่องดื่ม
ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์

15.30 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 – 17.00 น. รับประทานน้ำซุปผักเพื่อสุขภาพ และรับประทานผงผลไม้สกัดเย็นแบบเข้มข้นผสม
กับผงธัญพืช ดื่มพร้อมน้ำ Alkaline Water

17.00 – 18.00 น. วิทยากร จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์ ทบทวนวิธีการล้างพิษตับ และ ผสมน้ำมัน
มะกอกน้ำมะนาว เตรียมไว้ดื่มเพื่อล้างพิษ

18.00 – 20.00 น. วิทยากร แพทย์จากศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์
บรรยายในหัวข้อ “พลังจิตพิชิตโรค”

20.00 น. กลับที่พักเพื่อทำการสวนล้างลำไส้และดื่มน้ำมันมะกอกน้ำมะนาวที่ผสมเตรียมไว้
และพักผ่อน

วันที่ 3

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ สไตล์ Eat & Treat

13.00 – 14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าการ้อง ซึ่งเป็นวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นก่อนปี
พ.ศ. 2092 ประมาณ 450 ปี เศษมาแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในปีใด สันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่ราษฎรสร้าง เพราะไม่ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา ตามบันทึกพระราชพงศาวดาร วัดท่าการ้องมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงศรี อยุธยามากมาย

14.00 – 16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ “เวลเนส เวิลด์ วิภาวดี” ชั้น 4 อาคารลิ้มเจริญ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต