Brain Booster IV

1 hr

฿4,500

Details

การให้สารอาหารและวิตามินทางสายน้ำเกลือ สูตรบำรุงสมอง ช่วยลดความเครียด บรรเทาอาการไมเกรน ช่วยส่งเสริมการนอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มภูมิคุ้มกัน เผาผลาญไขมัน เสริมความจำ บรรเทาอาการซึมเศร้า และช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง

  • ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ประสาท ทำให้ระบบประสาทตื่นตัว
  • ป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วยสารพิษ หรือภาวะสมองเสื่อมในอนาคต
  • บำรุงและฟื้นฟูการทำงานของสมอง
  • กระตุ้นสารสื่อประสาทให้เซลล์ประสาทเจริญเติบโตและฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทและสมองในการเรียนรู้ ความจำ ให้ดียิ่งขึ้น
  • ปรับการทำงานของเซลล์ประสาท
  • ช่วยควบคุมการเผาผลาญให้เซลล์ประสาทมีการใช้พลังงานจากออกซิเจนได้เหมาะสม

 

 

ราคา เกรดทั่วไป 4,500 บาท/ ครั้ง  ตัวยาจากเยอรมัน 6,500 บาท/ ครั้ง