Oxygenation Therapy

1 hr

฿5,500

Category:

Details

สร้างออกซิเจนที่ดีขึ้นและฤทธิ์ต้านการอักเสบที่แข็งแกร่ง ด้วย Oxygenation Therapy ทางหลอดเลือดดำ!! เพิ่มฮอร์โมน prostacyclin ประมาณ 8 เท่าซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้หลอดเลือดในร่างกายขยายตัว

 

  • เดินได้เพิ่มระยะมากขึ้น
  • บรรเทาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • สร้างเสถียรภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด
  • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดการปวดเมื่อยตามร่างกาย
  • การนอนหลับดีขึ้น หลับลึก และนานขึ้น
  • ต้านทานการติดเชื้อได้ดีขึ้น
  • ความดันโลหิตดีขึ้น
  • การตรวจเลือด (เช่น ค่าตับและไตดีขึ้น)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ