Secret for Women

1 hr

฿8,500

Details

  • ช่วยในการกระชับช่องคลอด
  • แก้ไขปัญหาผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แล้วช่องคลอดหลวม
  • แก้ไขช่องคลอดไม่กระชับ น้ำหล่อลื่นน้อย และผู้ที่คลอดบุตรเองตามธรรมชาติ
  • ช่วยแก้ปัญหาปัสสาวะเล็ด ช่องคลอดมีกลิ่น
  • ช่วยตกแต่งจุดซ่อนเร้นให้กลับมาเต่งตึงอีกครั้ง
  • ช่วยแก้อาการลมรั่วออกจากช่องคลอด
  • ช่วยแก้ปัญหาช่องคลอดแห้ง หรือแสบ