Biozen

Original price was: ฿1,500.Current price is: ฿980.

Product price
Additional options total:
Order total:

รายละเอียด

BioZen เป็นเทคโนโลยีช่วยป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในทางเทคนิคนั้น เมื่อเราใช้โทรศัพท์มือถือ จะมีคลื่น Extreme Low Frequency และ Electro Magnetic Field (ELF-EMF) ซึ่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความแตกต่างกัน ในด้านความเข้มข้นของสัญญาณในหลายพื้นที่ จึงเป็นที่มา ของการคิดค้นอุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ขึ้นมา เนื่องจากความเข้มข้นของสัญญาณจะทำให้เกิดการระคายเคือง ของสาร Magnetite ภายในสมองมนุษย์ ทำให้การผลิตโปรตีน และฮอร์โมนบางชนิดได้รับผลกระทบในเชิงลบซึ่งเรียกว่า “การตอบสนองต่อความเครียด” นอกจากนั้นยังสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ดีเอ็นเอเสียหาย และความสมดุลของโปรตีนในร่างกายจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ BioZen จะทำหน้าที่ปลดปล่อยระดับความเข้มข้น ของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า โดยไม่มีผลเสีย ต่อคุณภาพของคลื่นความถี่วิทยุ และจำลอง สนามแม่เหล็กที่เรียบและเป็นธรรมชาติ เป็นผลให้สาร Magnetite ในสมองไม่ระคายเคือง และทำให้ฮอร์โมนและการผลิตโปรตีนกลับมาเป็นปกติ โปรตีนของร่างกายเริ่มซ่อมแซม DNA ที่เสียหาย ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลให้ระดับความเครียดกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
ไทย
Fill out the form below, and we will be in touch shortly.
Contact Information